lv ru
Informatīvais portāls par onkoloģiju
burtu izmērs: 1 2 3

Lietošanas noteikumi

Nosūtot jautājumu, Jūs piekrītat, ka Jūsu personas datus (vārds, uzvārds, ja tāds tiek norādīts, e-pasta adrese, uzdotais jautājums) apstrādā SIA „Roche Latvija”, reģ.nr. 40003731032, adrese: Miera iela 25, Rīga, LV – 1001 („Roche”). Roche apņemas iegūtos datus izmantot tikai, lai nodrošinātu atbildes sagatavošanu un nosūtīšanu uz Jūsu uzdoto jautājumu. Šī mērķa sasniegšanai nepieciešamības gadījumā iepriekš minētie personas dati var tikt nodoti pilnvarotām ārstniecības personām, kā arī uz citām valstīm, tai skaitā uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības/ Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, atbilstoši piemērojamo tiesību aktu noteikumiem. Lai saņemtu atbildi uz Jūs interesējošo jautājumu, Jums nav pienākums norādīt tādus datus, kas ļauj Jūs identificēt.