lv ru
Informatīvais portāls par onkoloģiju
burtu izmērs: 1 2 3
Atgriezties

Publicēts pētījums par pretvēža zāļu pieejamību pacientiem Eiropā

Zviedrijas Veselības ekonomikas institūta publicētais “Pārskatītais salīdzinošais ziņojums par pretvēža zāļu pieejamību pacientiem Eiropā” (Comparator Report On Patient Access To Cancer Medicines In Europe Revisited) atklāj, ka jaunievedumi onkoloģisko slimnieku aprūpē ir pagarinājuši viņu dzīvildzi, bet tas nav galvenais iemesls medicīnisko izdevumu kāpumam.

Acīmredzama ietekme uz pacientiem

Šis ziņojums ir atjaunināta 2005. gada publikācija par jauno pretvēža zāļu atšķirīgo pieejamību pacientiem dažādās Eiropas valstīs. Ņemot vērā jaunākos datus, ir izdarīti būtiski secinājumi, arī par to, kā pretvēža zāles ir ietekmējušas pacientus un veselības aprūpes pakalpojumus:

  • kaut arī visā Eiropā turpina palielināties vēža sastopamība (2012. gadā aptuveni par 30 % vairāk nekā 1995. gadā), mirstības rādītāji ir palielinājušies tikai par 11 %, kas liecina par uzlabojumiem ārstēšanā;
  • lai gan vēža diagnoze tiek noteikta arvien lielākam skaitam pacientu, izdevumi par vēža ārstēšanu kopumā nav būtiski mainījušies (tikai nedaudz vairāk par 6 % no kopējiem veselības aprūpes sistēmas tēriņiem);
  • lielākam pacientu skaitam ilgāk tiek nodrošināta vēža ārstēšana, un tas panākts, saglabājot stabilu veselības aprūpes budžeta daļu. Jaunās zāles nav galvenais iemesls, kādēļ palielinās ar pretvēža zālēm saistītie izdevumi.

Problēmas saglabājas

Lai gan sasniegts šāds progress, iegūtie dati vērš uzmanību arī uz problēmām, ar kurām joprojām saskaras Eiropas pacienti, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji un veselības aprūpes sistēmas kopumā. Lielākā problēma ir tā, ka Eiropā vēzis pasludināts par galveno nāves un invaliditātes iemeslu. Konstatētas arī vairākas citas nozīmīgas problēmas:

  • vēzis ir grūti ārstējama slimība, un slimnīcu ārstiem jābūt pieejamam, cik vien iespējams, plašam zāļu klāstam, lai ārstēšanu maksimāli pielāgotu konkrētā pacienta vajadzībām;
  • 2014. gadā Eiropas valstīs ievērojami (seškārtīgi) atšķīrās viena vēža slimnieka aprūpei piešķirtais budžets;
  • atšķirīgā zāļu pieejamība kopainā ar dzīvildzes atšķirībām liecina, ka ne visiem pacientiem ir pieejama viskvalitatīvākā ārstēšana un aprūpe.

Šo projektu ar Zviedrijas Veselības institūta starpniecību ir finansējuši pieci farmācijas uzņēmumi – AstraZeneca, J&J, MSD, Novartis un Roche, nekādā veidā neietekmējot pētījuma jautājumus, metodes, analīzi vai ziņojuma sagatavošanu.

Pilns ziņojuma teksts pieejams šeit